26 01 2021

Ekrem Mustafa

72

Shkrime

Emri i plotë

Ekrem Mustafa

Ekrem Mustafa u lind më 25 gusht 1979 në Komogllavë-Ferizaj. Është i diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, drejtimi Komunikacion rrugor, në Universitetin e Prishtinës. Mustafa ka përvojë shumë vjeçare në politikë. Është zgjedhur dy herë asembleist në Kuvendin Komunal të Ferizajt, njëherë në vitin 2013 dhe pastaj në vitin 2017. Gjatë viteve 2015-2018 ka shërbyer si  Kryeshef Ekzekutiv N.P.L “Stacioni i Autobusëve” në Ferizaj, ndërkaq gjatë viteve 2015-2016 ishte kryetar e klubit “Kf Ferizaj”.

Ai synon të përqendrohet në modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe sigurinë rrugorë në Kosovë, ndërkaq në fushën e arsimit synon të angazhohet me digjitalizimin e mësimnxënies. Ai po ashtu do të fokusohet në ngritjen e çështjeve në lidhje me mirëqenien e pensionistëve.

Mustafa është përfaqësues i iniciativës së Vjosa Osmanit në listë.