Jahja Kokaj

18

Profili

Emri i plotë

Jahja Kokaj

Jahja Kokaj është lindur me 1 qershor 1948 në Gjakovë. Studimet universitare dhe post-univeristare i ka perfunduar në Universitetin e Prishtinës, Zagrebit dhe Moskës – Lomonosov. Specializoj në Zagreb, Institutin Lomonosov, MIT-Harvard dhe Universitetin Carnegie Mellon në Pittsburgh ( ShBA), ku ka qenë edhe si Post-Doc. Në këtë të fundit ka qenë profesor-vizitues dhe profesor, ku dhe ishte i kyqur në projekte shkencore të financuara nga NASA, LITTON dhe DARPA. Aktualisht është profesor i Laboratorit të Laserëve në Kuvajt.

Gjatë gati 30 viteve të qëndrimit në diasporë ka kontribuar në mënyrë të veçantë. Ai ishte themelues i Institutit Alb-Shkenca, ku dhe ishte drejtor. Jahja Kokaj ka themeluar Qendrën Edukative Shkencore Kozmosi dhe Njeriu. Ai po ashtu ishte themelues i Qendrës Hulumtuese për Zhvillimin e Kosovës. Ka mbi 100 punime shkencore botërore. Librat e parë në qjuhën shqipe i ka botuar në Universitet të Prishtinës, “Laseret dhe Zbatimet” dhe në Universitet të Tiranës, “Teknologjia e Lasareve”. Po ashtu Jahja Kokaj është dhe autor disa librave nga lëmia e politikës.