14 09 2019

Shqipe Metaj Isufi

57

Shkrime

Emri i plotë

Shqipe Metaj Isufi

Shqipe Metaj-Isufi u lind në tetor të vitit 1976 në Prishtinë. Shkollën  fillore dhe të mesme i ka mbaruar në Lipjan.

Studimet bazike dhe ato pasuniversitare i ka përfunduar në Universitetin Shtetëror të Tetovës, dega Gjuhë dhe Letërsi Angleze, ku edhe mori titullin Magjistër i Letërsisë Angleze. Punën si mësimdhënëse e ka filluar në vitin 1997.

Ka ligjëruar në Kolegjin Universitar AAB për pesë vite dhe poashtu ka ligjëruar për dhjetë vite në shkollën private të gjuhëve të huaja Lindastar. Aktualisht punon pranë Gjimnazit të Shkencave të Natyrës “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj

Përveç mësimdhënies, ajo vazhdon angazhimin e saj në Lëvizjen VETËVENDOSJE!, ku aktualisht është nënkryetare e dytë e Qendrës në Ferizaj.

Shqipja kandidon për deputete të Kuvendit të Kosovës, ashtu që të mund të jap kontribut profesional, në sistemin arsimor dhe në çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e grave dhe barazinë gjinore.

Ajo jeton në Ferizaj, është e martuar dhe ka tre fëmijë.