Shqipe Metaj Isufi

92

Profili

Emri i plotë

Shqipe Metaj Isufi

Shqipe Metaj – Isufi u lind në tetor të vitit 1976, në Prishtinë. Studimet bazike i përfundoi në Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze dhe ato pasuniversitare i ka përfunduar në Universitetin Shtetëror të Tetovës ku mori titullin Magjistër e Letërsisë Angleze.

Përvojën e saj në arsim e filloi që nga viti 1997. Disa vite ka ligjëruar në Kolegjin Universitar AAB dhe vazhdon të punojë si mësimdhënëse në Gjimnazin “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj.

Përveç mësimdhënies, ajo ka vazhduar edhe angazhimin e saj si aktiviste në Lëvizjen VETËVENDOSJE!. Aktualisht është Nënkryetare në Qendrën e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Ferizaj.

Shqipe Metaj Isufi është e martuar dhe nënë e tre fëmijëve.