29 12 2018

Arbërie Nagavci

Shkrime

Emri i plotë

Arbërie Nagavci

Pozita

Anëtare e Kryesisë dhe deputete

Arbërie Nagavci u lind në Gjakovë dhe studimet e larta i kreu për Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, si dhe për Juridik, pranë Universitetit të Prishtinës. Në ndërkohë ajo është në prag të mbrotjes së temës për studimet master në Marrëdhënie Ndërkombëtare. Arbërie Nagavci gjithashtu ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, ku mund të veçohet ai për udhëheqje dhe menaxhim në ShBA.

Ajo që nga viti 1995 e këtej ka qenë një mësimdhënëse e përkushtuar në shkollën “Yll Morina” në Gjakovë, deri në vitin 2006, kur edhe u zgjodh udhëheqëse e po të njëjtës shkollë. Është e certifikuar si trajnere dhe kryefasilituese në shumë trajnimeve vendore dhe ndërkombëtare me mësimdhënës, drejtorë të shkollave, dhe kategori të tjera të sistemit arsimor. Që nga viti 2014 Arbërie Nagavci është udhëheqëse e Drejtorisë Komunale për Arsim në Prishtinë.

Në këtë pozitë ajo menaxhon arsimin parauniversitar, duke rritur ndjeshëm cilësinë dhe kushtet e mësimdhënies në komunën e Prishtinës. Ajo është e martuar dhe nënë e dy fëmijëve.