Hajrulla Çeku

Profili

Emri i plotë

Hajrulla Çeku

Hajrulla Çeku është lindur në vitin 1983 në Prizren. Ka studiuar në Universitetin e Prishtinës, drejtimi “Shkenca Politike” dhe ka magjistruar në “Qeverisje dhe Zhvillim Lokal” në Universitetin e Trentos, Itali dhe Universitetin e Regensburgut, Gjermani. Për 15 vite ka qenë pjesë e shoqërisë civile i angazhuar në çështje të trashëgimisë kulturore, turizmit, planifikimit urban dhe mjedisit.Ka qenë i përfshirë në shumë nisma qytetare për mbrojtjen e strukturës urbane të qyteteve të Kosovës.

Përgjatë viteve u angazhua në shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare, në mesin e të cilave edhe Fondacioni “Trashëgimia Kulturore pa Kufij”, “Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur”, “Klubi për Politikë të Jashtme” dhe “EC Ma Ndryshe”.Ka qenë dhe vazhdon të jetë i angazhuar në shumë prej tyre.Ka shërbyer edhe si anëtar i Këshillit Kosovar të Turizmit, ndërsa në cilësinë e ekspertit të jashtëm ka përkrahur hartimin e politikës nacionale për konservim të integruar të trashëgimisë kulturore në Kosovë.Ka qenë zëvëndës-minister i Turizmit dhe Mjedisit në qeverinë e Shqipërisë.

Hajrulla Çeku ka përfunduar disa programe ndërkombëtare të aftësimit në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, të drejtat e njeriut, menaxhimin e turizmit, shkathtësitë e lidershipit në Shtetet e Bashkuara, Maltë, Gjermani, Belgjikë, Kroaci dhe Francë.

Ai është i martuar dhe ka një vajzë. Përveç gjuhës amtare, fletgjuhën angleze, turke dhe serbe.