09 10 2021

Abdyl Gashi

Shkrime

Emri i plotë

Abdyl Gashi

Vendbanimi

Artanë

Pozita

Kandidat për kryetar komune

Abdyl Gashi u lind në prill të vitit 1989 në Artanë, ku edhe jeton.

Shkollimin e mesëm e ka përfunduar në drejtimin e Arkitekturës, ndërsa studimet universitare në Menaxhment dhe Informatikë në Fakultetin Ekonomik në Kolegjin AAB Riinvest.

Ka qenë pjesë aktive e  Lëvizjes VETËVENDOSJE! që në fillet e saj. Nga viti 2014 drejton qendrën e Lëvizjes në Artanë si Kryetar qendre.

Në vitin 2017 u zgjodh asamblist i Kuvendit Komunal të Artanës.

Si Kryetar i ardhshëm i Artanës, Abdyli do të punojë në përmirësimin dhe zhvillimin e fushave të ndryshme të jetës në komunë, si arsimi e shëndetësia, bujqësia e infrastruktura, trashëgimia kulturore e turizmi.

Përmes alternativës qeverisëse për komuna, do ofrojë mbështetje për bujqit e fermerët duke krijuar kështu edhe vende të reja të punës për banorët.

Do punojë në zgjidhjen sa më të shpejtë të problemeve të shumta me rrugët e paasfaltuara, ujin e pamjaftueshëm dhe sistemin jo të mirëfilltë të ujërave të zeza.

Trashëgimia kulturore dhe turizmi janë asete të rëndësishme të komunës së Artanës, asete të cilat Abdyli së bashku me ekipin e tij do i shfrytëzojnë për  promovimin e komunës dhe hapjen e mundësive të reja të të bërit biznes.