10 10 2021

Enver Bajçinca

Shkrime

Emri i plotë

Enver Bajçinca

Vendbanimi

Fushë Kosovë

Pozita

Kandidat për kryetar komune në Fushë Kosovë

Enver Bajçinca u lind në mars të vitit 1973, në fshatin Bardh i Madh të Fushë Kosovës.

Studimet i përfundoi në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës ndërsa studimet pasdiplomike në drejtimin Banka dhe Financa në po të njejtin fakultet. Në vitin 2016 doktoroi në Universitetin Evropian të Tiranës në Fakultetin Ekonomik, drejtimi i Financave.

Ai ka 21 vite përvojë të punës profesionale, duke filluar nga Oda Ekonomike e Kosovës, Instituti për hulumtime zhvillimore “Riinvest”, Agjencia për promovimin e punësimit në Kosovë (APPK) në bashkëpunim me AGEF Berlin, përvojë në implementimin e projekteve të Bashkimit Evropian rreth përkrahjes së bizneseve përmes shërbimeve këshilluese. Që nga viti 2015 ai punon si ekspert profesional në Autoritetin rregullativ për komunikime elektronike në Kosovë. Nga viti 2017 punon si profesor në Fakultetin Ekonomik të Kolegjit AAB, në lëndët e financave dhe kontabilitetit.

Ai ka një numër të madh publikimesh dhe punimesh të ndryshme nga fusha e ekonomisë.

Si kryetar komune do të angazhohet për një qeverisje të bazuar në ligj dhe transparencë, për zhvillimi ekonomik lokal të qëndrueshëm dhe ngritje të mirëqenies së qytetarëve.