10 10 2021

Fejzi Kiqina

Shkrime

Emri i plotë

Fejzi Kiqina

Vendbanimi

Drenas

Pozita

Kandidat për kryetar komune në Drenas

Fejzi Kiqina u lind në janar të vitit 1983, në fshatin Biacë të Komunës së Drenasit ku edhe jeton.

Studimet universitare i ka të përfunduara në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe i ka të përfunduara të gjitha provimet për Auditor të Brendshëm Publiko-Privat.

Në vitin 2008 ka punuar si analist kreditor në FINCA. Nga viti 2012 ka punuar në Bankën Ekonomike po ashtu si analist kreditor. Ai ka qenë Anëtar i Bordit të Ndërmarrjes Publike ‘Trainkos Sh. A’, dhe pjesë e Asamblesë Komunale të Drenasit për dy mandate.

Në mandatin e tij si kryetar do të angazhohet në përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurimin e ujit të pijshëm; depolitizimin e sistemit arsimor; përmirësimin e menaxhimit të sistemit të shëndetësisë; dhe mbi të gjitha do të angazhohet që të sigurojë trajtim të barabartë për të gjithë qytetarët dhe meritokraci në prokurim.