06 05 2022

Vizitë nga delegacioni i Partisë Socialiste të Zvicrës

Sot në selinë e Lëvizjes VETËVENDOSJE! pritëm një delegacion nga Partia Socialiste e Zvicrës, drejtuar nga deputeti dhe sekretari për marrëdhënie ndërkombëtare, Fabian Molina. Disa aktivistë nga sekretariatet e ndryshme të Lëvizjes, nga Kryesia e nga Grupi Parlamentar biseduan miqësisht me mysafirët nga Zvicra. Temat e diskutimit përfshinë nevojën për përforcim të marrëdhënie ndërpartiake mes subjekteve socialdemokratike të cilat duhet të ndihmojnë njëra-tjetrën kundër rrezikut nga autokracitë dhe autoritarizmat. Përfaqësuesit tanë këmbyen ide e mendime me socialdemokratët zviceranë për çështje si aktivizmi qytetar, forcimi i demokracisë, barazia gjinore, zhvillimi i ekonomisë, të drejtat e punëtorëve, mjedisi etj. Momenti global është i përshtatshëm për socialdemokracinë.

Kontribo